Sales is waarde creëren

Sales- & Innovatiemanagement

Een stap verder dan het fundament in het vak, verbredend en verdiepend. Deze opleiding schenkt veel aandacht aan kennis in de vijf thema’s klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie. Met de verworven kennis bent u een goede gesprekspartner voor uw klanten. Als u zich wilt verdiepen in Sales Management dan biedt deze opleiding u de best practice!

Opbouw en didactiek van de opleiding

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

Klantwaarde denken
7 dagdelen
De rode draad door de opleiding; het denken vanuit de agenda van de klant. 
Leiderschap
7 dagdelen

 • Weet u de koopmotieven: macht, resultaatgerichtheid, verwantschap, erkenning en zekerheid van uw klant herkennen en in te zetten?
 • Hoe ontdekt u uw persoonlijke drijfveren en ethiek hierbij?
 • Hoe herkent u uw persoonlijke kernkwaliteiten en hoe sluiten deze aan bij uw klanten?
 • Hoe differentieert u het eigen netwerk? Welke klanten geeft u aandacht en welke minder?
 • Welke beïnvloedingsstijlen zijn er voor Salesmanagers?
 • Hoe gaat u om met tegenslagen?
Financieel Management
 7 dagdelen

 • Wat is Return on Sales (RoS-methode)? De verdieping.
 • Wat is het financiële profiel van uw klant?
 • Hoe ontwikkelt u klantinformatiesystemen?
 • Wat zijn de kosten en baten bij de keuze voor een verkoopkanaal?
 • Hoe krijgt u een performance gedreven Sales-organisatie?
 • Voor welke Sales-stuurvariabelen kiest u: gaat u sturen op omzet of op marge?
Integraal Management
 7 dagdelen

 • Hoe kunt u klantwaarde denken inzetten bij Sales?
 • Hoe verloopt het inkoopproces, gezien vanuit de Sales-rol?
 • Hoe kunt u kansen signaleren en omzetten naar advies en opdrachten?
 • Hoe ontwikkelt u Sales-talent in uw organisatie?
 • Hoe ontwikkelt u consultative selling en hoe past u het toe? 
 • Hoe gaat u kansen benutten in samenwerking met andere bedrijfsonderdelen van uw organisatie?
 • Hoe kunt u de SalesExcellence-dagen inzetten als benchmark van uw eigen praktijk
 • Hoe kunt u projectmatig werken in uw Sales-team?
Innovatie Management
 7 dagdelen

 • Hoe gaat u te werk bij het opzetten van nieuwe initiatieven?
 • Hoe creëert u klantwaarde voor de verkoop van morgen?
 • Hoe maakt u de overstap van product- naar klantbenadering?
 • Hoe gaat u te werk bij co-creatie: ontwikkelen met de klant?
 • Hoe gaat u te werk bij co-creatie met de andere aanbieders in de productkolom dienstverlening?
 • Hoe maakt u de overstap van productgericht naar klantgericht werken?

Verschillende leervormen vullen elkaar tijdens de opleiding aan: interactieve colleges, praktijkgerichte verdiepingscolleges en werkgroepen waar leren van elkaar centraal staat. In de lesprogramma’s komen realistische leersituaties aan bod. Waar mogelijk zijn deze ontleend aan uw eigen beroepspraktijk. Examinering vindt plaats door het schrijven van een praktijkgerichte case voor elke module, die u vervolgens vertaalt naar uw beroepspraktijk. De leidraad bij de opleiding is Klantwaarde denken. Dit door ons ontwikkelde model is open, dus geen verzameling van dwingende voorschriften, en toepasbaar in alle branches. De gevarieerde samenstelling van de groep biedt u de kans om in verschillende keukens een blik te werpen en zo een brede kijk op klantadvisering te ontwikkelen.

Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van Management Business School. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties. Tevens ontvangt u een kennissyllabus met literatuur, artikelen en achtergrondinformatie over alle thema’s die tijdens de opleiding worden behandeld. Deze kunt u, na de opleiding, blijven gebruiken als naslagwerk voor u en uw collega’s.

 

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?