Sales is waarde creëren

Leiden van Product- en/of Dienstinnovatie

Succescreatie en waardecreatie; dat is waar deze 4-daagse opleiding Leiden van Product- en/of Dienstinnovatie zeker toe leidt. In 4 dagen komen we tot de kern van het innoveren van het producten- of dienstenproces. Een team experts leert u de good practice van product- en diensteninnovatie; na afloop beheerst u de vaardigheden die zijn om dit proces te verbeteren. Kortom: in 4 dagen krijgt u de basis op orde zodat u kunt vernieuwen en klaar bent voor een succesvolle toekomst.

Achtergrond

De wereld van vandaag verandert zo snel dat traditionele verdienmodellen snel verouderen. Bent u klaar voor de wereld van morgen? Hoe ziet uw verdienmodel eruit? Welke producten of diensten biedt u dan aan? Wat betekent dit voor de cultuur van uw organisatie en voor de kennisontwikkeling? Wat is de levenscyclus van uw product en welke nieuwe innovaties heeft u klaar staan? In onze visie is niks doen geen optie!

In onze visie staat de klant te allen tijde centraal; dat noemen wij ‘klantwaarde denken’. Door klantwaarde denken in het innovatieproces toe te passen, krijgt de onderneming beter inzicht in de mogelijke kansen voor morgen en overmorgen. In deze training zal expliciet worden stil gestaan bij de vraag, hoe en op welke strategie de innovatie van nieuwe diensten of producten wordt ingezet.

We gaan uitgebreid in op het ontwikkelen van een innovatieproces dat past bij de aard, omvang en complexiteit van uw organisatie. Uiteraard bespreken we ook welke onzekerheden u zult moeten managen, alvorens succesvol te kunnen zijn. Wij geloven sterk dat een succesvolle integratie tussen productontwikkeling en andere organisatie-eenheden van groot belang is voor duurzame waardecreatie.

De opleiding wordt gegeven in 8 avonden of 4 hele dagen. Wij gaan een stap verder dan andere opleidingen en combineren het hele proces van analyse tot implementatie. Van analyse, naar uw werkwijze, tot hoe u productontwikkeling en -innovatie inricht en toepast in de praktijk. Wij hanteren bij deze opleiding een werkwijze waarbij de thema’s klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie centraal staan. Door met uw medecursisten te discussiëren, ontstaat er een interactief platform en optimale kennisuitwisseling. U kunt de opleiding uitbreiden met individuele coaching op uw werkplek.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?