Think risk or Vink risk? ™

Security Management

De tijd van de traditionele nachtwaker ligt ver achter ons. De nieuwe ‘bewaker’ van het bedrijf is een veelzijdige Security-Manager die zorgt voor het veiligstellen van de belangen van het bedrijf door ervoor te zorgen dat de (criminele) risico’s op adequate wijze worden gemanaged.

Word de trusted security advisor van de toekomst en volg de opleiding Security Management!

Opbouw en didactiek van de opleiding

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

Klantwaarde denken
De rode draad door de opleiding; het denken vanuit de agenda van de klant.
Leiderschap
 2 dagdelen

 • Hoe verwerft u inzicht en bewustwording in uw rol als Security-manager?
 • Hoe ontdekt u uw persoonlijke drijfveren en ethiek hierbij?
 • Hoe herkent u uw persoonlijke kernkwaliteiten en hoe sluiten deze aan bij uw omgeving?
 • Hoe gaat u om met tegenslagen, als men de toegevoegde van risicomanagement niet inziet?
 • Hoe faciliteert u een Security Risk Assessment? Wat zijn de belangrijkste leiderschapfactoren in dit proces?
Financieel Management
3 dagdelen

 • Wat zijn de kosten van Security Management?
 • Hoe realiseert u een goede business case voor Security Management?
 • Wat is Return on Security (RoSe-methode)?
 • Wat is het financiële profiel van uw klant?
 • Wat zijn de kosten en baten bij een keuze voor een beheersmaatregel?
Integraal Management
4 dagdelen

 • Hoe stelt u een risicoprofiel op?
 • Wat is de risicohouding die uw organisatie inneemt en wat betekent dit?
 • Hoe deelt u de organisatie op in risicogebieden?
 • Welke instrumenten kunt u gebruiken voor het weergeven van het profiel, de houding en de risicogebieden?
 • Hoe kunt u de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen evalueren?
 • Hoe kunt u de werking en effectiviteit van beveiligingsmaatregelen monitoren?
 • Welke doelstellingen zijn er te onderkennen?
 • Waaruit bestaat het projectmanagement voor Security Officers?
 • Hoe is het Security-beleid vormgegeven?
 • Welke omgevingsinvloeden zijn er van toepassing?
 • Welke communicatie- en overlegstructuren worden toegepast?
Innovatie Management
3 dagdelen

 • Welke verschillende beveiligingsmaatregelen bestaan er?
 • Hoe implementeert u de beveiligingsmaatregelen?
 • Welke aandachtspunten zijn er bij de verschillende beveiligingsmaatregelen?

Verschillende leervormen vullen elkaar tijdens de opleiding aan: interactieve colleges, praktijkgerichte verdiepingscolleges en werkgroepen waar leren van elkaar centraal staat. In de lesprogramma’s komen realistische leersituaties aan bod. Waar mogelijk zijn deze ontleend aan uw eigen beroepspraktijk. Examinering vindt plaats door het schrijven van een praktijkgerichte case voor de gehele opleiding, die u vervolgens vertaalt naar uw beroepspraktijk. De leidraad bij de opleiding is Klantwaarde denken. Dit door ons ontwikkelde model is open, dus geen verzameling van dwingende voorschriften, en toepasbaar in alle branches. De gevarieerde samenstelling van de groep biedt u de kans om in verschillende keukens een blik te werpen en zo een brede kijk op Security te ontwikkelen, vanuit structuur.

Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van Management Business School. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties. Tevens ontvangt u een kennissyllabus met literatuur, artikelen en achtergrondinformatie over alle thema’s die tijdens de opleiding worden behandeld. Deze kunt u, na de opleiding, blijven gebruiken als naslagwerk voor u en uw collega’s.

Crime-Securitymanagement® is een gedeponeerd handelsmerk. Als u de opleiding met positief resultaat heeft afgerond, bent u gerechtigd dit handelsmerk te voeren.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?