Think risk or Vink risk? ™

Security Management

De tijd van de traditionele nachtwaker ligt ver achter ons. De nieuwe ‘bewaker’ van het bedrijf is een veelzijdige Security-Manager die zorgt voor het veiligstellen van de belangen van het bedrijf door ervoor te zorgen dat de (criminele) risico’s op adequate wijze worden gemanaged.

Word de trusted security advisor van de toekomst en volg de opleiding Security Management!

Doel en doelgroep

De opleiding Security Management duurt een half jaar en is bedoeld voor iedereen die een tactische of strategische rol in een bedrijf bekleedt of deze gaat bekleden. Dit intensieve half jaar biedt u een stevig theoretisch en praktisch fundament in Security Management volgens de nieuwste inzichten en (inter)nationale normen, passend bij elk organisatietype.

Met uw verworven kennis bent u een goede gesprekspartner voor lokale en internationale overheden, politie, Justitie, relaties en leveranciers.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?