Think risk or Vink risk? ™

Integraal risicomanagement

Deze opleiding brengt u meer dan alleen het fundament van het vak. Praktisch en toepasbaar; dat zijn de twee opvallendste eigenschappen van Integraal risicomanagement. Verspreid over vijf thema’s, klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie, leert u alle benodigde kennis en de gewenste eigenschappen. Na afloop bent u een goede gesprekspartner voor uw klanten, management en toezichthouders. U wilt zich verdiepen in risicomanagement? Dan biedt deze opleiding u de best practice!

Achtergrond

Hoe creëert u verbinding in organisaties, vanuit risicomanagement? Risicomanagement is een vak dat zich nog steeds snel ontwikkelt en waar veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen. Op het gebied van risicomanagement zijn de volgende trends zichtbaar:

  • organisaties zoeken naar een goede balans tussen wat wij Think Risk en Vink Risk noemen;
  • men zoekt naar manieren om risicomanagement in de organisatie in te bedden, zonder dat het meerwerk oplevert;
  • men realiseert zich dat de menselijke factor van risicomanagement lastig te managen is en vraagt zich af hoe een organisatie dit beheersbaar krijgt;
  • riskmanagers vragen zich af hoe zij het lijnmanagement zo ver krijgen de toegevoegde waarde van risicomanagement te ervaren;
  • organisatie vragen zich af hoe zij samenhang krijgen van de verschillende risicomanagement onderdelen;
  • organisaties zijn op zoek naar het best werkende model van risicomanagement.

U herkent zichzelf en uw organisatie in de bovenstaande omschrijvingen? Deze opleiding geeft u alle antwoorden en laat u de best practice beheersen.

De opleiding wordt gegeven in 35 bijeenkomsten.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?