Think risk or Vink risk? ™

Certified Risk Officer

Co-creatie en leiderschap; twee kernwoorden die deze opleiding zeer juist typeren. Gemaakt voor Risk- en Compliance-managers die geen genoegen nemen met de best pratice, maar ernaar streven om de next practice te zijn. Deze opleiding biedt u kennis in de vijf thema’s klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie. Met de verworven kennis bent u een goede gesprekspartner voor uw klanten op het gebied van tactisch en strategisch risicomanagement.

Achtergrond

Het worden van de trusted risk advisor voor uw klant en/of management staat in deze opleiding centraal. Tegenwoordig bevinden organisaties zich in een toenemende dynamische omgeving en hebben te maken met een kritische houding van stakeholders. Dit creëert een toenemende druk op de interne organisatie van ondernemingen. De organisatie moet haar interne beheersing goed structureren. Daarbij speelt risicomanagement een belangrijke rol.

Effectief en efficiënt riskmanagement is een succesfactor geworden voor de continuïteit van de organisatie. Risk management heeft steeds meer invloed op de afstemming van de organisatie op de omgeving, de structurering en inrichting van de organisatie, evenals de besturing en beheersing van de bedrijfsprocessen.

Risk management richt zich op het creëren van kansen, denken vanuit de klant, het elimineren en verminderen van de kans, de omvang en de gevolgen van risico’s. Risk Management biedt niet alleen de mogelijkheid risico’s te managen en te beheersen. Het geeft juist ook de mogelijkheid kansen beter te benutten en een gekozen strategie beter uit te voeren en te innoveren.

Organisaties voelen zich vaak overweldigd door de complexiteit van risicomanagement. Het gebrek aan inzicht in risico’s en kennis over hoe daarmee moet worden omgegaan, leiden tot een ongestructureerde interne organisatie, onvoldoende beheersing en onjuiste inschatting van risico’s. Daarbij worden doelstellingen niet behaald, omdat men niet over de kennis beschikt die nodig is om risico’s te identificeren en juist te managen. Het gevolg is dat veel middelen worden ingezet vanuit verschillende lagen uit de organisatie met een gebrek aan richting en samenhang om effectief te functioneren. Co-creëer afdelingsoverstijgende ervaringen met uw collega’s en klanten en word de leider, de next-practice!

De opleiding wordt gegeven in 40 bijeenkomsten.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?