Think risk or Vink risk? ™

Certified Business Continuity Manager

Praktisch en toepasbaar; wanneer u zich niet wilt beperken tot het fundament van uw vak, maar een stap verder wilt zetten, is dit de opleiding voor u. Verspreid over vijf aansprekende thema’s, te weten klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie, neemt u de juiste kennis en vaardigheden tot u. Na afronding van deze opleiding bent u een goede gesprekspartner voor uw klanten, management en toezichthouders. U wilt zich verdiepen in Continuity Management? Dan biedt deze opleiding u de next practice!

Achtergrond

Bij een crisis verandert de wereld in chaos. Business Continuity Management heeft tot de doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voorbestaan van de onderneming te waarborgen. Omdat Business Continuity Management (BCM) over het algemeen gezien wordt als een onderdeel van risicomanagement wordt in deze training eerst een overzicht gegeven van het speelveld risicomanagement als geheel. Hierin worden onder meer de basisfilosofie en fundamenten rond risicomanagement behandeld, de belangrijkste raamwerken en standaarden en de praktische toepassing ervan.

Wilt u alle aspecten van BCM begrijpen en in staat zijn om deze toe te passen? Dan is de opleiding Certified Business Continuity Manager wat u zoekt. Tijdens deze opleiding maakt u zich de gewenste vakkennis eigen, maar leert u ook de vaardigheden die nodig zijn om het vak BCM succesvol te kunnen uitoefenen. Dankzij de praktijkdagen bent u probleemloos in staat om de vertaalslag te maken naar uw eigen praktijk.

Aan het einde van de opleiding volgt u een praktijkdag. Tijdens deze dag brengt u al het geleerde door middel van cases in de praktijk. Op interactieve wijze zult u met uw medestudenten de aanpak en oplossingscenario’s bepalen. U krijgt direct feedback zodat er een interactieve wijze van kennisdeling en leren ontstaat.

Heeft u de praktijkdag gevolgd? Dan bent u ook klaar voor het internationale Business Continuity Institute (BCI)-Examen. Slaagt u, dan geeft dit examen onder andere recht op het Associate Membership van The BCI. The BCI voorziet in de erkenning, onderscheiding en kwalificatie van professionals op het gebied van BCM. The BCI is vertegenwoordigd in 45 landen; als lid maakt u dus deel uit van een wereldwijd netwerk. Met het Associate Membership van The BCI op zak mag u zichzelf rekenen tot een zeer select gezelschap van Business Continuity Professionals.

Wanneer u de opleiding Certified Business Continuity Manager met goed gevolg heeft afgerond en u heeft de juiste vooropleiding en werkervaring, geeft dat tevens recht op directe instroom in de opleiding Certified Risk Officer.

De modules in de opleidingen worden verzorgd door enthousiaste docenten die hun sporen hebben verdiend in de praktijk; ze hebben meer dan 25 ervaring in het BCM-vak. De combinatie van praktijkgericht en post-hbo onderwijs staat garant voor een opleiding met een klinkend resultaat.

De opleiding wordt gegeven in 20 bijeenkomsten en zorgt ervoor dat u de best practice beheerst! Daarvan zult u dagelijks profijt hebben in uw werk!

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?