Think risk or Vink risk? ™

4-daagse Risk Management

Intens en effectief; zo mag onze 4-daagse Risk Management zeker genoemd worden. In 4 dagen leert u de kern van het risicomanagementproces beheersen. Na afronding van deze opleiding heeft u de good practice in de vingers. U krijgt een dusdanig stevige basis dat u klaar bent voor de toekomst.

Achtergrond

In onze visie staat de klant te allen tijde centraal; dat noemen wij ‘klantwaarde denken’. Door klantwaarde denken in het risicomanagement toe te passen, krijgt de onderneming beter inzicht in de mogelijke kansen en het beheersen van de risico’s die de doelstelling bedreigen.

Vaak wordt gedacht dat Risk Management enkel voor grote internationale ondernemingen van toepassing is, maar het tegendeel is waar! Ook als MKB is risicomanagement van essentieel belang voor uw onderneming en een effectieve manier om de sterk veranderende omgeving het hoofd te bieden.

Door toepassing van risicomanagement ontstaat er binnen de onderneming een beter inzicht in de mogelijke risico’s. Met daarbij een helder beeld van de te treffen maatregelen om deze risico’s te voorkomen, respectievelijk te reduceren of te beheersen. Maar hoe bepaalt u welke de belangrijkste risico’s of kansen zijn voor uw bedrijf en klant? Welke risico’s moet u aanpakken? Wat kunt u er aan doen om ze te voorkomen? Wat kunt u er aan doen om de impact van die gevaren, wanneer deze zich toch voordoen, te minimaliseren? Hoe kunt u uw risico’s beheersen zodat de output van uw bedrijf verbeterd wordt, de continuïteit van uw bedrijf verzekerd wordt en uw winst gemaximaliseerd wordt?

Bij al deze vragen is het cruciaal om de risico’s te kennen en beheersen. Niet alleen vraagt de toezichthouder om helderheid over uw ‘control framework’, ook banken, accountants en andere stakeholders willen er zeker van zijn dat u uw interne beheersing op orde heeft.

De opleiding wordt gegeven in 8 avonden of 4 hele dagen. Wij gaan een stap verder dan andere opleidingen en combineren het hele proces van analyse tot implementatie. Van analyse, naar uw werkwijze, tot hoe u risicomanagement inricht en toepast in de praktijk. Wij hanteren bij deze opleiding een werkwijze waarbij de thema’s klantwaarde denken, leiderschap, integraal management, inzicht in financiën en innovatie centraal staan. Door met uw medecursisten te discussiëren, ontstaat er een interactief platform en optimale kennisuitwisseling. U kunt de opleiding uitbreiden met individuele coaching op uw werkplek.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?