Energising Management = Co-creatie, Curriculaire innovatie en Community building

Privacy

 

Management Business School betracht een integere omgang met haar opdrachtgevers, deelnemers, werknemers en partners in dienstverlening (hierna te noemen: klanten). Dit geldt ook voor de persoonlijke informatie die wij over onze klanten zouden kunnen bezitten of verwerven.

Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Management Business School is een integere organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over geografische grenzen heen reiken. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkmaatschappijen en dochterondernemingen van Management Business School.

Als u over deze verklaring vragen of opmerkingen hebt , neemt u dan contact op met Management Business School. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, verzamelt Management Business School informatie bij commercieel beschikbare bronnen die zij geloofwaardig acht. Die informatie kan gegevens betreffen zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische kenmerken. Deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben Management Business School-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor klanttevredenheid, bedrijfsvoering, interne rapportage, statistische analyse en het op de markt brengen van producten en diensten van Management Business School.

Indien de site van een Management Business School-dochteronderneming of -werkmaatschappij een specifiek eigen privacybeleid voert, gelden de bepalingen van dat specifieke beleid. Management Business School kan ook links aanbieden naar websites die niet binnen Management Business School vallen. Deze websites worden niet door Management Business School beheerd of gecontroleerd en Management Business School is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Management Business School is bevoegd om persoonlijke informatie door te geven aan met haar verbonden ondernemingen of aan derden die als dienstverlener namens Management Business School optreden. Management Business School zal uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen, verhuren of verpachten. Gezien het Europese karakter van de diensten die door Management Business School worden verleend, kan de persoonlijke informatie die u verstrekt worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar u die informatie hebt verstrekt, ook in rechtsgebieden die mogelijk geen privacywetgeving hebben die dezelfde bescherming biedt als de betreffende wetten in uw eigen land. Individuele personen kunnen bepaalde rechten hebben om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die in het bezit van Management Business School zijn en om die gegevens te laten corrigeren waar zij onjuist zijn.

Recht van verzet
Als u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@ManagementBusinessSchool.com.

Neem contact op met de afdeling Corporate Compliance via een e-mail aan info@ManagementBusinessSchool.com voor nadere informatie. Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen heeft over onze privacyverklaring, dan ontvangen wij deze graag via info@ManagementBusinessSchool.com.

Wijzigingen
Management Business School behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen, neem daarom regelmatig kennis van het beleid op deze pagina. Laatste aanpassing van deze pagina 17 mei 2015.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?