Energising Management = Co-creatie, Curriculaire innovatie en Community building

Opleidingsvormen

Alle opleidingen van Management Business School kunnen op verschillende manier gevolgd worden:

Open Learning

Al onze opleidingen kennen open inschrijving; iedereen die voldoet aan de toelatingseisen zoals die vermeld worden bij de betreffende opleiding kan deelnemen. Men komt dan in één groep met verschillende deelnemers uit uiteenlopende sectoren en organisaties. Zij hebben echter allemaal hetzelfde doel: investeren in hun ambitie! Bij Open Learning wordt een platvorm gecreëerd dat alle deelnemers de kans geeft ook een kijkje in de keuken van andere organisaties te nemen.

Incompany Learning

Alle opleidingen van Management Business School kunnen op onze locaties gevolgd worden, maar ook incompany. De opleiding wordt dan organisatiespecifiek ingevuld. Hierbij kunnen de deelnemers op hun eigen locatie blijven en komen onze docenten naar hen toe. De visie die wij hierbij hanteren is die van ‘energizing management’. Dit betekent dat wij ons niet alleen richten op de inhoudelijke ontwikkeling van de deelnemers, maar ook zorgen voor verbinding binnen het team. Dit kan verbinding binnen een bepaalde afdeling zijn, maar ook over meerdere afdelingen heen. De combinatie van kennis en samenhorigheid zorgt voor een energy boost die de individuele deelnemers én de organisatie als geheel ten goede komt.

Een deelnemer volgt incompany verschillende losse trainingen? Dan kan hij of zij alsnog in aanmerking komen voor een overkoepelend einddiploma. Indien men binnen twee jaar na het volgen van de losse trainingen voldoet aan de voorwaarden van het diploma kan men deze losse trainingen omzetten naar een officieel erkend diploma c.q. certificaat. Zo bouwt men door op de bestaande kennis en vaardigheden en werkt men stapsgewijs toe naar een officiële erkenning. Deze aanpak biedt zowel de werkgever als de deelnemer voordelen; men kan exact die trainingen volgen die op dat moment belangrijk zijn en men legt tegelijkertijd een goede, gedegen basis voor het einddoel: een volwaardig diploma.

Personal Learning

Onze deelnemers kunnen er ook voor kiezen een opleiding één-op-één te volgen. Men kan dan persoonlijke accenten aanbrengen in het lesprogramma en de lessen conform de eigen agenda (rekening houdend met werktijden en vakanties) inplannen. Afhankelijk van de kennis van de deelnemer op het vakgebied kan men sneller door de leerstof. Personal Learning is een excellente combinatie van persoonlijke coaching en een persoonlijke docent! Dit is customer intimacy in optima forma! Het geleerde zal door deze setting beter worden opgenomen en sneller zijn waarde in de praktijk bewijzen. Energizing management in deze één-op-één-leersituatie zal dagelijks voelbaar zijn voor de deelnemer.

Om ervoor te zorgen dat onze deelnemers geen platform missen omdat ze geen medestudenten hebben, bieden wij de Excellence-dagen. Tijdens deze dagen maken al onze deelnemers kennis met anderen en kan men sparren en het netwerk uitbreiden. Deze vorm van leren is ook ideaal voor ondernemers die hun eigen tijd wensen in te delen. Tevens is het geschikt voor iedereen die al een tijd uit het leerproces is en wil weten of men het tempo nog kan volgen. Het mooie aan Personal Learning is dat de prijs niet heel veel hoger is dan bij een normale leergang. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden voor de totale voorwaarden.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?