Energising Management = Co-creatie, Curriculaire innovatie en Community building

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van onze organisatie als geheel en van het onderwijs dat wij bieden, heeft onze continue aandacht. Wij borgen deze kwaliteit op diverse manieren:

Management Business School biedt haar diensten zo klantgericht mogelijk aan. Toch kan het gebeuren, dat u als klant niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening.

Door dit verbeterformulier hieronder in te vullen en te verzenden, maakt u ons deelgenoot van uw klacht of verbetersuggestie. De kwaliteitsfunctionaris draagt er zorg voor dat deze in behandeling wordt genomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte. Wij verzoeken u hiertoe uw e-mailadres te vermelden. U ontvangt tevens een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Uiteraard kunt ook middels dit proces meedenken met ons, ook als het geen klacht is. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan onze kwaliteitsverbetering.

 

Kwaliteitsformulier

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?