Verticaal én horizontaal inzicht

Certified Management Officer

Co-creëren en innoverend: dat is een juiste omschrijving van de opleiding Register Bedrijfskunde. Deze opleiding neemt geen genoegen met de best practice, maar streeft naar de next practice! U wilt als bedrijfskundig geschoolde (aankomende) manager praktische vaardigheden kunnen combineren met visie, strategisch/tactisch inzicht én het formuleren van beleid? Dan is deze opleiding u op het lijf geschreven.

Register Bedrijfskunde zal uw bedrijfskundige kennis en inzicht verder verdiepen. En u in staat stellen om uw kennis te integreren met tactisch en strategisch management. We besteden uiteraard veel aandacht aan het verdiepen en verbreden van uw kennis. Maar gaan daarnaast ook aan de slag met uw emotionele intelligentie en competentiemanagement. U bereikt zo de status van trusted advisor voor uw klanten! De opleiding gaat een stap verder dan de posthbo-opleiding Bedrijfskunde. Bovendien wordt u ingeschreven in het register van de Stichting Post HBO Nederland (in aanvraag) en mag u de titel RBK of CMO voeren.

Opbouw en didactiek van de opleiding

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

Klantwaarde denken
3 dagdelen
De rode draad door de opleiding; het denken vanuit de agenda van de klant. 
Leiderschap
 6 dagdelen

 • Hoe werkt het menselijk brein en besluitvaardigheid?
 • Wat zijn uw persoonlijke drijfveren en wat is de ethiek hierbij?
 • Wat zijn uw persoonlijke kernkwaliteiten en hoe sluiten deze aan bij uw werkomgeving?
 • Wat zegt de leider? Een minimasterclass van een lid Raad van Bestuur.
 • Wat kan er mis gaat bij het creëren van vertrouwen?
 • Hoe wordt u een autoriteit en waarom is dit noodzakelijk?
Financieel Management
 10 dagdelen

 • Hoe krijgt u een totaal beeld van financiële stuurgegevens?.
 • Hoe ontwikkelt u klantinformatiesystemen?
 • Wat zijn de risicoprofielen bij uw klanten en wat zijn oplossingsrichtingen?
 • Welke waardefactoren kent uw organisatie?
 • Welke kostenfactoren kent uw organisatie?
 • Hoe kunt u een goede financiële business case onderbouwen en realiseren?
Integraal Management
15 dagdelen

 • Wat is klantwaarde denken? Het totale beeld.
 • Hoe kunt u Strategisch Management inzetten om succesvol te zijn?
 • Hoe kunt u verdiepend onderzoek naar klantdilemma’s doen?
 • Wat is Risk Based Performance Management?
 • Hoe kunt u integraal risicomanagement toepassen als waardecreërende factor?
 • Hoe krijg ik een goed beeld van de toegevoegde waarde van onze huidige diensten en/of producten? En zijn dit de producten of diensten voor de toekomst?
 • Hoe ziet de waardeketen van uw klanten eruit?
 • Hoe kunt u ManagementExcellence dagen als benchmark gebruiken?
 • Hoe creëert u samenhang tussen projecten, programma’s en lijnactiviteiten?
 • Hoe richt u uw organisatie optimaal in door Excellent procesmanagement?
Innovatie Management
 6 dagdelen

 • Hoe realiseert u New Business Development-initiatieven?
 • Hoe creëert u klantwaarde voor de organisatie van overmorgen?
 • Hoe maakt u de overstap van organisatie ketenbenadering naar sectorketenbenadering?
 • Hoe gaat u te werk bij co-creatie: ontwikkelen met de concurrent?
 • Wat is de impact van technologie/ IT op de dienstverlening en het bedrijfskundig proces?
 • Hoe realiseert u innovaties bij klanten?

Verschillende leervormen vullen elkaar tijdens de opleiding aan: interactieve colleges, praktijkgerichte verdiepingscolleges en werkgroepen waar leren van elkaar centraal staat. In de lesprogramma’s komen realistische leersituaties aan bod. Waar mogelijk zijn deze ontleend aan uw eigen beroepspraktijk. Examinering vindt plaats door het schrijven van een praktijkgerichte case voor elke module, die u vervolgens vertaalt naar uw beroepspraktijk. De leidraad bij de opleiding is Klantwaarde denken. Dit door ons ontwikkelde model is open, dus geen verzameling van dwingende voorschriften, en toepasbaar in alle branches. De gevarieerde samenstelling van de groep biedt u de kans om in verschillende keukens een blik te werpen en zo een brede kijk op bedrijfskundig management te ontwikkelen.

Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van Management Business School. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties. Tevens ontvangt u een kennissyllabus met literatuur, artikelen en achtergrondinformatie over alle thema’s die tijdens de opleiding worden behandeld. Deze kunt u, na de opleiding, blijven gebruiken als naslagwerk voor u en uw collega’s.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?