Verticaal én horizontaal inzicht

Managen van de Family Business

Van generatie tot generatie: het managen van een familiebedrijf in deze snel veranderende wereld is zeer complex geworden. Deze complexiteit zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen. Niet alleen de marktveranderingen zorgen voor dynamiek, ook de ‘familiedynamiek’ vraagt om focus en daadkracht. Durft u de uitdaging aan te gaan en uw familieleden te challengen voor een andere kijk op het bedrijf? Wees de leider en neem de stap. Ook als u net een familiebedrijf heeft geacquireerd.

Achtergrond

Nederland kent prachtige familiebedrijven. Bedrijven met een geschiedenis en tradities. Ieder familiebedrijf kent haar eigen organisatie en onderlinge verbanden. Anders dan bij ‘gewone’ ondernemingen is het hier de familie die ingrijpende beslissingen neemt over bestuur, eigendom en medezeggenschap. De nauwe banden met het bedrijf én met elkaar kan positieve, maar ook negatieve effecten hebben op de onderneming. Wij begrijpen deze dynamiek en problematiek als geen ander.

Zaken die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de bedrijfsopvolging of het creëren van duidelijkheid tussen de familierelatie en het bedrijf. Familieleden hebben op een of andere manier een bepaalde rol in relatie tot het bedrijf. Dit wordt ook wel de ‘derde dimensie’ genoemd. In deze opleiding worden onder andere structuren behandeld (governance van het familiebedrijf) om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren, welke zonodig van generatie op generatie over kan gaan.

De opleiding wordt gegeven in 24 bijeenkomsten.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?